Psykologisk Ressource Center

I maj 2010 blev jeg ansat af Psykologisk Ressource Center (PRC) i en meget fri ansættelse til at tænke kreativt og innovativt omkring virksomhedens drift, med henblik på at optimere interne arbejdsgange og ekstern kommunikation. Herunder var det min opgave at oprette et website der på en enkel måde skulle skildre virksomhedens kurser, ressourcer og anderledes tilgang til personer med en Asperger-, ADHD- og Autismeprofil.

Min tid hos PRC vil jeg inddele i tre overlappende faser:

 1. Analyse (af organisation, ydelser, “brand”, udfordringer etc.)
 2. Produktion (af website, samt optimering af nævnte)
 3. Udvikling ved brugerinddragelse (ved Pionergrupperne)

Kort om produktionen

Det tog mig forholdsvist lang tid at blive en del af PRC’s arbejdsgang, dels grundet stabens øvrige arbejde, dels grundet den afsatte arbejdstid og dels grundet PRC’s noget anderledes tilgang til virksomhedsledelse.

I PRC er alle en slags fødselshjælper for hinanden. Med det mener jeg, at stabsnetværket i høj grad opmuntre hinanden til i arbejdsregi at beskæftige sig med det man brænder for, samt at gøre brug af alle de kompetencer og talenter hver person har i sig (bevidst og/eller ubevidst). Og når dette match med tiden bliver afdækket skal det gives videre til andre!
Effekten af dette bliver, at virksomhedens udvikling på sin vis er uforudsigelig, idet én enkelt persons netværk, relationer og passion har mulighed for at blive inddraget i virksomhedens arbejde. Det er med andre ord en meget adaptiv, postmoderne og organisk måde at drive virksomhed på. Dette uforudsigelige element gør det både svært og let at optimere driften, da alle behov og arbejdsgange konstant er i forandring.

Ikke desto mindre skal de grundlæggende oplysninger være at finde på sit website, og op kom det da også… Jeg vil senere fortælle mere om hvordan man enkelt opretter sig et website, uden at kende noget til alt det tekniske.

Kort om analysen

I min analyse blev det også klart for mig at PRC’s stærkeste “brand” er deres værdier, hvilket både afspejles i nævnte ledelsesstil og den anderledes tilgang til mennesker med en Asperger-, ADHD og Autisme-profil.

Det er en grundlæggende betragtning at virksomhedens klienter først og fremmest er mennesker, og ikke blot CPR-numre eller diagnoser, samt at alle mennesker er unikke, særlige og anderledes ift. hinanden, hvor klienterne blot er det på én bestemt måde. I praksis betyder det bl.a. at PRC’s psykologer går til psykologien på lægmands præmisser, således at den psykologiske viden kan forstås og omsættes til praksis. Det betyder også at det ikke kun er barnet med den anderledes udvikling der skal trives, men hele barnets familie, hvorfor PRC samler familie og pårørende i såkaldte Pionergrupper.

En Pionergruppe er et pendant til de kendte mødregrupper, hvor kompetencer, principper, udfordringer og erfaringer bliver delt af både PRC’s psykologer og konsulenter, samt familierne selv. På den måde er et Pionergruppe-forløb ikke blot et kursus, men et styrkende netværk og en måde at leve på når man har et barn eller pårørende med særlige behov.

Hver Pionergruppe workshop er på den måde sit eget lille læringsnetværk, hvor PRC’s facilitator meget naturligt bliver det relationelle bindeled i kommunikationen og erfaringsopsamlingen. Det positive er at mange mennesker bliver hjulpet og at hverdagserfaringer bliver delt, men udfordringen bliver dog hurtigt den at mængden af data som dette læringsnetværk producerer overstiger hvad ét menneske kan rumme. Resultatet kan kun blive at facilitatoren uden hensigt bliver en bremse for netværkets potentielle læring, med mindre samtalen ledes et andet sted hen…

Kort om videreudviklingen

Den nemme og nok også bedste løsning på nævnte udfordring er, at forme et blogging-community.

Det er nemlig ikke kun forældre og pårørende på en Pionergruppe workshop har behov for at kunne dele sine udfordringer, og få konstruktiv feedback fra andre. Det har alle med et barn eller pårørende med særlige behov! Derfor vil et blogging-community tage de gode samtaler fra PRC’s workshops et skridt videre, så endnu flere kan få gavn af gode principper og erfaringsopsamling – for slet ikke at tale om de relationelle bånd!

I kraft af blogs vil det blive gjort muligt for forældre og pårørende at:

 • Opbygge en (u)personlig dagbog for udviklingen af familien
 • Fastholde kontakten og følge andre familiers udvikling
 • Minde hinanden om psykologisk relevant viden og sunde principper
 • Dele konkrete udfordringer fra hverdagen
 • Dele sjove historier fra hverdagen
 • Samtale med andre asynkront
 • Opmuntre andre familier
 • Skildre erfaringer, så andre kan få glæde af dem
 • …og meget meget mere uden at det koster familierne en krone!

Resultatet om 4 år efter ca. 50 Pionergruppe workshops bliver en stor, dyb og fed skildring af hvad det vil sige at blive forældre og opdrage et barn med særlige behov i Danmark. Og med tiden vil den også kunne skildre hvad det vil sige at vokse op med en anderledes udviklingen end de fleste har. En sådan afhandling kan ikke skrives af én person, og hvem ved… måske bliver dette blogging-community en dag PRC’s største ressource overhovedet.

Dette var min korte præsentation af mit arbejde for Psykologisk Ressource Center.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>